Как се пише: отчасти или от части?

 • Когато представлява наречие със значение ’частично, не изцяло, не напълно’, се пише слято – отчасти.
   
  В по-голямата част от страната пътищата са мокри, а в по-високите части – заснежени и отчасти заледени.
  Отчасти съм съгласен с теб, но нека да разгледаме проблема и от друга страна.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – от части.
   
  Не забравяйте, че тялото ни е балансирана система, а не съвкупност от части.
  Дизайнерът изработва тези невероятни миниатюрни мотоциклети единствено от части за часовници.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието отчасти.