Как се пише: отчужден или очужден?

Правилно е да се пише отчужден, също и отчуждена, отчуждено, отчуждени. Думата има представка от- и корен -чужд-.

Хиляда и триста частни имота трябва да бъдат отчуждени заради изграждането на „Южен поток“ на българска територия.
Умът ѝ беше далеч от случващото се, чувстваше се отчуждена от хората, които я обичаха.