Как се пише: отдава ми се или удава ми се?

И двата глагола, както и съответните глаголи от свършен вид отдаде ми се и удаде ми се могат да се употребяват с едно от следните три значения:

 1. Успявам, съумявам да извърша нещо.
   
  Отдаде/Удаде ни се да снижим съдържанието на въглеводород в центъра на града до единици.
  Отдаде/Удаде ни се да освободим пленниците и да им върнем съкровището.

 2. Справям се лесно, усвоявам нещо с лекота.
   
  Учението просто му се отдава/удава.
  Еднакво добре му се отдават/удават както хуманитарните, така и точните науки.

   
 3. В съчетание с възможност, шанс, случай и др. – получавам възможност.
   
  Ако ни се отдаде/удаде възможност за А група – атакуваме.
  Като ми се отдаде/удаде случай, ще го похваля пред генерала.