Как се пише: откъдето или откадето?

Правилно е да се пише откъдето.

Погледите на петимата се отправиха в посоката, откъдето дойде странният звук.
Откъдето и да се погледне, наказанието е несправедливо.