Как се пише: открий, открийте или открии, откриите?

Правилно е да се пише открий, открийте. При образуване на повелителни (заповедни) глаголни форми се пише й, ако пред него има гласна.

Открий сезона на екскурзиите още през април!
Открийте правописните и пунктуационните грешки в изречението.