Как се пише: откровена, откровено, откровени или откровенна, откровенно, откровенни?

Правилно е да се пише с едно ноткровена, откровено, откровени, откровеният, откровения. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното откровен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно н.

Почувствах се неудобно от въпроса, но отговорих откровено.
В изкуството, както и в любовта, преди всичко трябва да бъдем откровени.
(Джузепе Верди)