Пише ли се запетая при относно?

  1. Думата относно е предлог и употребата ѝ НЕ налага поставянето на запетая:
     
    Това е третият ми имейл относно неизплатената фактура.
    Държавите членки документират и събират цялата информация относно прилагането на настоящия регламент.

  2. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи:

2.1. Когато относно е в съчетанието относно който (която, което, които), въвеждащо просто изречение, последното се огражда със запетаи.
 
Пропуските в нормативната уредба, относно които е сигнализиран омбудсманът, са систематизирани в три категории.
Поводът за писмото ми е проблемът, относно който имаме противоречия.

 
2.2. Когато относно се окаже след обръщение, те се разделят със запетая.
 
Уважаеми клиенти, относно цени, мостри и условия на работа може да се свържете с нас на телефон (02) 922 22 22.