Как се пише: отнякъде или от някъде?

Правилно е да се пише слято – отнякъде.

Трябва да започнем отнякъде да подреждаме живота си.
Ами ако точно сега отнякъде се появи тигър, какво ще правиш?