Как се пише: отпреди или от преди?

 • Когато представлява предлог за посочване на момент, преди който се извършва нещо, или наречие със значение ’по-рано, преди даден момент, предварително’, се пише слято – отпреди.
   
  Вестникът беше отпреди пет дни и лежеше върху купчината всекидневници, разхвърляни на дъбовата маса в дневната.
  Лукас и Кресуел са приятели отпреди, когато са били съотборници в „Престън“.
  Вече бях забелязал отпреди неголямата пристройка с надпис „Бръснарски салон“.

 • В някои специфични изрази (например изрази за сравнение) може да се наложи разделно писане – от преди.
   
  Приближих се предпазливо към непознатия, но този път по-смело от преди.

Забележка: В посочените източници е фиксирана само слято написаната дума. Разделното писане на от преди не е регламентирано изрично.