Как се пише: отрасна или отрастна?

 • Правилно е да се пише без тотрасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.
   
  Когато отраснахме, се разпиляхме из цяла България, създадохме свои семейства.
  Какво ли поколение ще отрасне след нашето?

 • Съответният глагол от несвършен вид отраствам (с наставка -ва-) обаче се пише с т.
   
  Стинг отраства в многодетно семейство: има брат Филип и две сестри – Анджела и Анита.
  Между гостите бяха и трите княгини, които отрастваха в уединение в един от дворовете на крепостта.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.