Как се пише: отраствам или отрасвам?

 • Правилно е да се пише с тотраствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.
   
  Стинг отраства в многодетно семейство: има брат Филип и две сестри – Анджела и Анита.
  Между гостите бяха и трите княгини, които отрастваха в уединение в един от дворовете на крепостта.

 • Съответният глагол от свършен вид отрасна (с наставка -н-) обаче се пише без т.
   
  Когато отраснахме, братята и сестрите ми се разотидоха по градовете, създадоха свои семейства.
  Какво ли поколение ще отрасне след нашето?

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.