Как се пише: отстрани или от страни?

 • Когато представлява наречие със значение ’отляво или отдясно на нещо’, ’по страничната част на нещо’ или ’от разстояние’, се пише слято – отстрани.
   
  Стоеше отстрани на пътя и гледаше как каруците отминават.
  Децата вече бяха коленичили и се взираха в невероятно красивото дървено сандъче, обковано отстрани със злато и сребро.
  Отстрани изглежда лесно, нали – просто излизаш на сцената и пееш.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – от страни.
   
  Косово е обкръжено от страни, с които търси общ език.
  Чужденците в Швейцария са близо 25%, много от тях са пристигнали неотдавна от страни от ЕС.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието отстрани.