Как се пише: оттук-оттам, оттук оттам или от тук, от там?

 • Правилно е да се пише полуслято – оттук-оттам.
   
  Искахме да минем по екопътеката, за която бяхме чували оттук-оттам.
  Текстът, който получих, беше преписван оттук-оттам и пълен с грешки.

 • Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.
   
  насам-натам, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, тук-там