Как се пише: отвратен или отврътен?

Правилно е да се пише отвратен, също и отвратена, отвратено, отвратени.

Отвратена съм от отношението на фирмените служители към клиентите!
Хората са толкова разочаровани и отвратени, че политиката им стана безразлична.