Как се пише: озовавам се или отзовавам се?

Има три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Глаголът озовавам се и съответният глагол от свършен вид озова се означават ’оказвам се на някакво място, попадам някъде’ или ’попадам в някакво положение (обикновено неприятно)’.
   
  Дали заради неотложни ангажименти, или защото отпуската ти вече е свършила, понякога се озоваваш закотвен в града посред лято.
  Тръгнах напосоки по тесните улички и само след десетина минути се озовах в центъра на градчето.
  Треньорът на германците Йоахим Льов се озова в сложна ситуация в навечерието на Световното първенство по футбол.

 2. Глаголът отзовавам се и съответният глагол от свършен вид отзова се най-често означават ’отговарям, откликвам’ или ’проявявам съпричастност’.
   
  Отзовава се като вярно куче, стига само да го повикаш.
  Три са пожарите, на които са се отзовали огнеборците през почивните дни.
  Много хора се отзоваха на молбата на Кризисния център и дариха дрехи на нуждаещите се.

 3. Глаголът отзовавам и съответният глагол от свършен вид отзова означават ’освобождавам от пост, длъжност’ или ’официално прекратявам пълномощията на посланик’.
   
  Представители на партията вече обявиха, че нямат намерение да отзоват своя депутат, тъй като е избран напълно законно.
  Холандия обяви, че отзовава посланика си в Турция.
  Френският посланик в Италия Кристиан Масе, който бе отзован за консултации в Париж, много скоро ще се завърне в Рим.