Кога се употребява пълен член?

Пълен член (-ът или -ят) се употребява в следните случаи:

 1. Членуваната дума изпълнява служба на подлог в изречението. За проверка се използва замяната с той. Ако това е възможно, значи думата е подлог и получава пълен член.
   
  Явно конникът се бе спотаил и ги дебнеше.
  (Явно той се бе спотаил и ги дебнеше.)

  Преди две години строежът бе завършен, но вече е започнал да се руши.
  (Преди две години той бе завършен, но вече е започнал да се руши.)
   
  Съдът разпореди синът да бъде заличен от списъка на свидетелите.
  (Съдът разпореди той да бъде заличен от списъка на свидетелите.)

   
  ► В случай че към членуваната дума има несъгласувано определение, се заменя цялото словосъчетание.
   
  Епицентърът на окачественото като „слабо“ земетресение е бил на около 30 км от Каламата.
  (Той е бил на около 30 км от Каламата.)

 2. Членуваната дума изпълнява служба на съгласувано определение или приложение на подлога. За проверка се използва замяната с той на цялото словосъчетание, в което е включена думата. Ако това е възможно, значи тя е съгласувано определение/приложение и получава пълен член.
   
  В дългата си история прекрасният замък е бил крепост, кралска резиденция, държавен затвор и артилерийско училище.
  (В дългата си история той е бил крепост, кралска резиденция, държавен затвор и артилерийско училище).
   
  Управителят Петър Колев се надява в близките дни проблемът с електричеството в хотела да бъде решен.
  (Той се надява в близките дни проблемът с електричеството да бъде решен.)
   
  Еверест – най-високият връх в света, е част от Хималаите.
  (Той е част от Хималаите.)

   
  ► Ако пред членуваната дума има предлог (на, с, в, за, от, пред и др.), тя не може да бъде подлог, нито съгласувано определение или приложение на подлога и се членува с кратък член (или ).
   
  Всеки месец превеждам пари на сина ми, който учи в Дания.
  Тук ще намерите идеи и предложения за абитуриентския бал.

 3. Членуваната дума в изречението е след някой от следните глаголи: съм (бъда – бъд. време), оказвам се, изглеждам, казвам се, наричам се, стана/ставам (със значение ’съм’), остана/оставам (със значение ’съм’), представлявам (със значение ’съм’).
   
  Андрис Берзинш е новият президент на Латвия.
  Как преценяваш факта, че в един момент ти се оказа най-важният служител във фирмата?
  Отборът на Парагвай просто изглеждаше най-силният в квалификациите.
  Ford S-Max стана автомобилът на годината в Европа.
  Подходът трябва да си остане същият.
  Покритието представлява процентът от заявките за реклами, в резултат на които е получена поне една реклама.

 4. Членуваната форма е обръщение.
   
  Хей, ти, новият, какво правиш там?
  Свидетелят, елате по-близо!

 5. Членуваната форма е употребена самостоятелно в заглавие на книга, филм, пояснителен текст към снимка, диаграма, таблица и др.под. и не се намира след предлог:
   
  „Прекрасният нов свят“
  „Козият рог“
  „Сексът и градът
  Моят син като ученик
  Но: „По пътя
   
  ► Ако заглавието включва прозвище или прякор, думата се членува с кратък член.
   
  „Красавицата и Звяра
  „Вълка от Уолстрийт“

Правилата за употреба на пълния и краткия член са задължителни само за писмената реч.