Как се пише: палет, палета или пале?

Формите палет (м.р.) и палета (ж.р.) са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Правилната форма за мн.ч. е палети. Вариантът палè е неправилен. Думата е заета от френски – palette.

Стоките във всеки палет/всяка палета са опаковани предварително в кашони.
След разтоварването на палетите митническите служители са открили в тях 1180 кутии цигари без бандерол.