От кой род е съществителното име папрат?

Съществителното име папрат е от мъжки род; мн.ч. папрати; бройна форма (два, три) папрата; членувано папратът, папрата. До 2012 г. думата беше от женски род според официалния правопис.

Малко позабравен като домашно растение, напоследък папратът отново заема място в домовете ни.
Два папрата в огромни саксии стояха от двете страни на входната врата и изглеждаха като гигантски зелени паяци.
У нас се срещат 45 вида папрати – в горите, по скалите, в езерата и блатата.


Забележка:
Нормативно установеният мъжки род на съществителното име влиза в противоречие с утвърдени ботанически термини: златиста папрат, лунна папрат, орлова папрат, мъжка папрат, женска папрат и др.