Как се пише: пасище или пасбище?

И двете думи могат да се употребяват в книжовната реч – пасище, мн.ч. пасища; пасбище, мн.ч. пасбища.

Селяните са забелязали вълка недалеч от пасището/пасбището.
Фермерите силно намалиха размерите на стадата и започнаха да отглеждат соя върху пасищата/пасбищата си.

На практика думите са дублети, но в меродавния източник (от 2012 г.) не са представени изрично като такива. В предишния официален правописен речник (от 2002 г.) пасище и пасбище са дублети. В предпредпоследния официален правописен речник (от 1995 г.) положението е както в речника от 2012 г.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 454, 455.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 631.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 553.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Дублети, Правопис

Етикети: ,