Как се пише: павилион или павильон?

Правилно е да се пише павилион, мн.ч. павилиони. Думата е заета чрез руски от френски (pavillon).

Павилион за цигари и вестници се появи ненадейно пред столичното училище „Добри Войников“.
Вече е обявен конкурс за даване под наем на павилионите от Улицата на цветята в Плевен.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 450.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 613.

Публикувано на

Категория: Правопис, Чужди думи

Етикети: ,