Как се пише: петнайсети, петнадесети или петнайсти?

Правилно е да се пише петнайсети (също и петнайсета, петнайсето) или петнадесети (също и петнадесета, петнадесето). Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на петнайсети. Формата петнайсти е неправилна.

Днес е петнайсети/петнадесети септември – денят в който нашите деца и внуци тръгват на училище.
Заради технически проблеми фаворитът в ралито остана на петнайсето/петнадесето място.