Как се пише: писател реалист или писател-реалист?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – писател реалист, мн.ч. писатели реалисти, защото при членуване се променя първата част: писателят реалист.

Елин Пелин израства като писател реалист в края на XIX и началото на XX век.
Хуан Валера е сред най-известните испански писатели реалисти.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни съчетания, не и конкретното съчетание.