Как се пише: пишете или пишите?

Правилно е да се пише пишете – форма на глагола пиша за 2 л. мн.ч., сегашно време; също и за 2 л. мн.ч., повелително наклонение (заповедна форма).

Блок 201 се санира вече от един месец, а вие пишете, че санирането започва.
Хора, замисляйте се малко, когато пишете.
Пишете грамотно и малко по-разбираемо!

Забележка: В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 има пропуск – липсва глаголът пиша.