Как се пише: платежоспособен, платежноспособен, платежо способен или платежно способен?

Правилно е да се пише платежоспособен, също и платежоспособна, платежоспособно, платежоспособни.

В исторически план американският дългов пазар е най-платежоспособният финансов пазар в света.
Най-търсени от платежоспособните клиенти са къщите в южните софийски квартали.