Как се пише: плътността или плътноста?

Правилно е да се пише плътността (плътност + определ. член та).

Плътността на бетона може да бъде повишена чрез добавяне на допълнително количество пластификатор.
В подробните устройствени планове са определени плътността и интензивността на жилищното застрояване.