Как се пише: по-нататък, понататък или по нататък?

Правилно е да се пише по-нататък. Когато с частицата по се образува сравнителна степен на наречие, след нея се пише малко тире (дефис).

Искам да натрупам знания в областта на счетоводството, които по-нататък ще бъдат полезни в семейния ни бизнес.
Малко по-нататък в гората примамват гъбите, поникнали след последния есенен дъжд.