Как се пише: подавам или поддавам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Глаголът подавам и съответният глагол от свършен вид подам най-често се употребяват със следните значения:
   
  1.1. Давам нещо на някого в ръцете.
   
  Синът ми вече помага в работилницата – върши по-лесните неща, подава инструментите на майсторите, подрежда резервните части.
  „Чети ти“, каза Трайко и подаде писмото на жена си.

   
  1.2. При игра с топка – насочвам топката към свой съотборник.
   
  Меси подаде точно на Анри, но французинът не съумя да преодолее вратаря.
   
  1.3. Протягам напред, издавам част от тялото си през нещо.
   
  Гражданите подаваха главите си през прозорците и наблюдаваха мълчаливо странната процесия.
   
  1.4. За растение – изкарвам цветове, листа и под.
   
  Често през есента лилиумите подават листа над земята.
   
  Тези глаголи често се употребяват в следните словосъчетания: подавам/подам заявление, декларация, документи, оставка, сигнал, ръка.

 2. Глаголът поддавам се и съответният глагол от свършен вид поддам се означават:
   
  2.1. Не удържам на напор, натиск и се огъвам, хлътвам. В това значение глаголът се употребява и без частицата се.
   
  Отново напрегна всичките си сили и този път вратата (се) поддаде, скърцайки шумно.
   
  2.2. Отстъпвам на нечии заплахи, изгодни предложения и др., изпадам под нечие влияние.
   
  Повечето мюсюлмани в страната са умерени хора, които не се поддават на религиозния фанатизъм.
   
  2.3. Позволявам някакво чувство, състояние, мисъл да ме обхване.
   
  След тази загуба призовавам всички привърженици на отбора да не се поддават на песимизъм и униние.
   
  2.4. Мога да бъда подложен успешно на действието, означено със съществителното.
   
  Посочените факти трудно се поддават на научно обяснение.