Как се пише: поддържам или подържам?

 • Думата поддържам (с ударение на втората сричка) се пише с двойно д, защото има представка под- и корен -държ-.
   
  поддържам системата в изправност
  поддържам родителите си финансово
  поддържам добра фигура
  поддържам висока температура
  поддържам колата си
  поддържам нечие мнение
  поддържам контакт с някого

 • С едно д обаче се пише думата подържа (с ударение на последната сричка), която означава ’държа за известно време’. Тя има представка по- и корен -държ-.
   
  Преди да се направи инжекцията, ампулата трябва да се подържи в ръка, за да се постопли.
  Ще подържиш ли чашите? Сега ще донеса виното и ще налея.