Как се пише: подпечатан или подпечатен?

Правилно е да се пише подпечатан, също и подпечатана, подпечатано, подпечатани. Глаголът подпечатам е от III спрежение и в миналото страдателно причастие подпечатан последната гласна а се запазва.

Решението е прието от 44-ото Народно събрание на 4 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Подпечатаните бюлетини са отделени в пакет и описани с протокол като неизползвани.