Как се пише: подсмръкна или подсмъркна?

Правилно е да се пише подсмръкна.

Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ.

В думата подсм-ръ-кна, след групата ър/ръ, има две съгласни – кн, затова се пише по този начин.

Тя подсмръкна отново, извади от бюрото си мъжка носна кърпа, тръсна я, за да я разгъне, и си избърса очите.
Да подсмръкна ли приятелски с теб, или вече си добре?