Как се пише: пожертвувателен или пожертвователен?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: пожертвувателен/пожертвователен, също и пожертвувателна/пожертвователна, пожертвувателно/пожертвователно, пожертвувателни/пожертвователни. Препоръчителна е употребата на пожертвувателен.

„Лудогорец“ се стреми да се наложи, но среща острата и пожертвувателна/пожертвователна игра на синята отбрана.
Светът никога няма да бъде рай, където всеки ще обича другия, всички ще са пожертвувателни/пожертвователни и добри, земята ще процъфтява и всичко наоколо ще е красиво и хармонично.
(Вацлав Хавел)