Как се пише: покупко-продажба, покупкопродажба или покупко продажба?

Правилно е да се пише полуслято – покупко-продажба, мн.ч. покупко-продажби. Полуслято се пишат сложните съществителни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (между тях може да се вмъкне съюзът и: покупка и продажба).

Кой плаща разходите по сделката при покупко-продажба на недвижим имот?
Договорът за покупко-продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта.
През двете седмици, в които вървели покупко-продажбите, оборотът надхвърлил 1 млн. лв.