Как се пише: половин или полвин?

Правилно е да се пише половин.

Около половин час по-късно в залата се появи парцалив бездомник.
Може ли да получа потребителски кредит, при условие че съм на половин работен ден?