Как се пише: помежду си, помеждуси или по между си?

Правописът на това съчетание не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете помежду си. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, 2012 липсва помеждуси; включен е само предлогът помежду (с. 484).

Мicrosoft и Samsung прекратиха съдебния спор помежду си.
Как общуваме помежду си и защо понякога пренебрегваме приятелите си?