Как се пише: помоему или по моему?

  • Това наречие се пише слято – помоему.
     
    Часовникът помоему не е елегантен и има мъжко излъчване.
    Помоему ти постъпи справедливо, но доста хора ще ти се разсърдят.

  • Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, навеки.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното наречие. То е образувано от предлог и стара падежна форма на местоимение, но явно също се подвежда под това правило. В източника е включена думата посвоему, образувана по същия модел.