Как се пише: понастоящем или по настоящем?

  • Това наречие се пише слято – понастоящем.
     
    Според Германия понастоящем не се обсъжда намаление на лихвите по гръцките заеми.
    Въпреки че понастоящем обстановката в региона е спокойна, по всяко време може да избухне въоръжен конфликт.

  • Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, навеки. Наречието понастоящем е образувано от предлог и стара падежна форма на причастие, но явно също се подвежда под това правило.