Как се пише: поновому или по новому?

  • Това наречие се пише слято – поновому.
     
    Дали постарому, или поновому, българинът отбелязва подобаващо Трифон Зарезан.
    Остава само да се реши кой събира глобите, да се отпечатат квитанции – и всичко ще потръгне поновому, по европейски.

  • Слято се пишат повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, навеки. Наречието поновому е образувано от предлог и стара падежна форма на прилагателно име, но явно също се подвежда под това правило.