Как се пише: поощрение или поущрение?

Правилно е да се пише поощрение, мн.ч. поощрения.

Поощрението е също толкова важно при възпитанието на децата, колкото и забележката.
Държавата предвижда поощрения за фирмите, които дават високи заплати на служителите си.