Как се пише: пораснал или порастнал?

Правилно е да се пише без тпораснал, също и пораснала, пораснало, пораснали.

Мениджърът похвали Крейг Белъми, че вече се държи като пораснал човек.
Наесен вашето пораснало дете тръгва на училище.
Утре образованите ще са заминали, а неграмотните – пораснали.