Как се пише: пораствам или порасвам?

 • Правилно е да се пише с тпораствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.
   
  Зайчето не може да остане съвсем малко, защото всички животинки порастват – това е естествено.
  Линдзи порастваше и червеният цвят на косата ѝ като че ли изсветля мъничко.

 • Съответният глагол от свършен вид порасна (с наставка -н-) обаче се пише без т.
   
  И по-късно, когато децата пораснат, се питаме защо повтарят нашите грешки.
  После пораснахме и май престанахме да мечтаем.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.