Как се пише: поравно, по-равно или по равно?

 • Когато представлява наречие със значение ’по равни части, в еднакво количество на всеки’, се пише слято – поравно.
   
  Великденски добавки ще има за всички пенсионери, но не поравно.
  Държавният дълг ще бъде финансиран поравно от три източника.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – по равно.
   
  По равно поле един кон може да лети като изтребител.

 • Когато представлява сравнителна степен на прилагателното или наречието равно, се пише полуслято – по-равно.
   
  Тук крайбрежието е по-равно, не е хълмисто като на север.
  Двигателят вече не виеше, а бръмчеше по-равно.

Забележка: В източниците не е фиксирано изписването на съчетанието по равно.