Как се пише: постарому или по старому?

  • Това наречие се пише слято – постарому.
     
    Дали постарому, или поновому, българинът отбелязва подобаващо Трифон Зарезан.
    Понякога просто ти се иска да върнеш времето назад и всичко да си е постарому.

  • Слято се пишат повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, навеки. Наречието постарому е образувано от предлог и стара падежна форма на прилагателно име, но явно също се подвежда под това правило.