Как се пише: постдигитален, пост-дигитален или пост дигитален?

Правилно е да се пише слято – постдигитален, също и постдигитална, постдигитално, постдигитални. Думите с първа съставна част пост (със значение ’след’) се пишат слято.

Терминът постдигитален често се използва в съвременните дискусии за отношението ни към дигиталните технологии и към ролята, която те играят в съвременната ни култура.
Темата за постдигиталната епоха е застъпена и в останалата част от програмата на фестивала.

Забележка: В източника липсва конкретното прилагателно име, но в него са включени други думи, образувани по същия модел, например постиндустриален, посткомунистически, посттоталитарен.