Как се пише: посвоему или по своему?

 • Това наречие се пише слято – посвоему.
   
  Младото поколение тълкува посвоему този класически роман.
  Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно посвоему.

  („Ана Каренина“, Лев Толстой)

 • Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, навеки.
   
  Наречието посвоему е образувано от предлог и стара падежна форма на местоимение, но явно също се подвежда под това правило.