Как се пише: повествувание или повествование?

Двете форми са дублетни – повествувание/повествование, мн.ч. повествувания/повествования. Препоръчителна е употребата на повествувание.

В книгата съзнателно е търсен баланс между документалистиката и художественото повествувание/повествование.
Повествуванията/Повествованията на Валентин Дрехарски запалиха любопитството на читателите и ни пренесоха в един непознат свят.