Как се пише: предстои или предстой?

Правилно е да се пише предстои. Глаголите в 3 л. ед.ч. сегашно време завършват на (той върви, брои), (той пече, краде) или –а/-я (той решава, оформя).

Местните избори наближават – предстои ни страшно много работа.
Когато ви предстои ремонт, обмислете добре цветовото решение на интериора