Как се пише: предвечерен или пред вечерен?

 • Когато представлява прилагателно име със значение ’който се отнася до времето преди настъпването на вечерта’, се пише слято – предвечерен, също и предвечерна, предвечерно, предвечерни.
   
  В този предвечерен час дърветата губеха ясните си очертания и изглеждаха някак призрачни.
  Предвечерните лъчи, изпращани от умореното септемврийско слънце, все още проникват в зимната градина.

 • Когато представлява съчетание от предлога пред и прилагателното име вечерен, се пише разделно – пред вечерен, също и пред вечерна, пред вечерно, пред вечерни.
   
  Заради тревожната ситуация в града той е изправен пред вечерен комендантски час.
  Следобедните сенки вече отстъпваха пред вечерните, когато Лиандрин тръгна през женските отделения.
  (Р. Джордан, „Великият лов“)