Как се пише: предвид или пред вид?

Правилно е да се пише слято – предвид.

Кого имаш предвид – мен или Теодор?
Предлагайте различни възможности за избор на клиентите, като имате предвид, че всеки търси най-изгодната оферта.