Как се пише: прекрасна, прекрасно, прекрасни или прекрастна, прекрастно, прекрастни?

Правилно е да се пише прекрасна, прекрасно, прекрасни, прекрасният, прекрасния. Проверка на правописа при групите от съгласни -сн-/-стн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна: прекрасна/прекрастна – прекрасен, красив, красота, няма т, следователно се пише прекрасна. Но: прелесна/прелестна – прелестен, прелести, има т, следователно се пише прелестна.

Поздравявам ви с тази прекрасна песен, която открих за вас.
Още помня онова прекрасно футболно лято на 94-та година.
Планинският климат и гъстата речна мрежа в района създават прекрасни условия за екотуризъм.
В дългата си история прекрасният замък е бил крепост, кралска резиденция, държавен затвор и артилерийско училище.