Как се пише: преподписвам, преподпиша или приподписвам, приподпиша?

Това са различни думи.

 1. Думите преподписвам, преподпиша означават ’подписвам документ повторно, обикновено с цел продължаването му’:
   
  Двама от основните играчи на „Ювентус“ са преподписали договорите си с клуба.
  При смяна на управителя на ООД необходимо ли е да се преподписват трудовите договори със служителите?

 2. Думите приподписвам, приподпиша означават ’подписвам документ, който преди това е подписан от друг; добавям подписа си’.
   
  Съгласието се подписва от детето и се приподписва от двамата родители.
  Крумов се запозна на място с графологичната експертиза и заключението, направени от колегата му, счете, че са изготвени компетентно и коректно, и ги приподписа.